söndag 11 december 2016

Varje Litet Ting

Jag säger dig

En dag ska
någon smeka
din kind, varsamt
torka undan dina tårar
och utan att använda
ett enda ord få dig att
förstå att allting, precis
allting kommer att
bli dig begripligt

Ja, denne någon
denne sällsamma gestalt
ska ta dina tårar för att
omvandla dem till förunderliga 
palats, de ska bli till tecknet
för en ny gryning, med dem
ska han få det första vårregnet
att vakna ur sin dvala

Så länge
har jag hört dig
tala om natten

Om mörkrets eviga mönster
och jag vet att du alltid talat
sanning, du har inte hycklat
när du skildrat dina fasor
inför Javier och hans bröder
inte spelat dina känslor inför
en tron du tror ska rusa upp
för att så snart som möjligt
ge dig barmhärtighetens
svala lisa, nej du har varit
innerlig inför varje plåga
du har inte sökt någon
annan vinning än att ärligt
få teckna den verklighet
du har tagit del av

Så länge
har jag sett dig
gräva i dalarnas djup

Dricka glupskt ur tårarnas brunn
och jag har inget sagt för jag vet
att du skulle ta varje ord jag
yttrat som en lögn, du skulle
hånfullt pekat på bevisen
på varje stig du följt som
fört dig hit och gjort varje
enskild vision om ett annat
liv, en annan rytm. med annan
form än denna till en myt
och skändlig saga  

Du har inte kunnat lyssna
och än mindre haft förmågan
att förstå något annat än
dina bistra villkor, än den
sanning du haft som föda
sen den tid du inte längre
minns hur den kom till

Ja, du har så länge
haft orden klara
och beredda till svar
berättelsen fullt utritad
och bilden utmejslad in till
minsta kristall, men likväl
ska du snart få se hur någon
tänker slå sönder allt
du känner till

Hugga ner djungeln utanför
krossa muren som gjort sig
till din vän och trygghet
och öppna ditt fönster
till en värld vars lyster
du ännu inte kan
ana vidden av

Ja, jag säger dig

All den sorg du känner
all den bitterhet och vrede
du har som färdkamrater
ska inte förintas, men en dag
omvandlas till högresta slott
de ska bli portar in till städer
av liv och rörelse, av deras
rättvända kraft ska han
än en gång få sommarens
solsken att vända
sig mot dig 
 
Tro mig inte nu om
du vill, men när du väl
kan lyssna så inse att
när Han väl träder in
så ska du fullt och fast
förstå allting, precis
allting av det som
händer nu

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar