torsdag 31 augusti 2017

Vid Framtidens Fot

Så väntar framtiden
bortom horisontens
brant finns allting
förberett för dig
ett dukat bord, en
upphälld drink och
en tid så främmande
från den som
råder nu

Jag vet vad du hör
träskvrålen från
de som stannat kvar
i förgiftade tankar och
stelnade strukturer
-
från de som fastnat
i ett intensivt hat mot
det som tillåts ha ett äkta
liv, mot det som rör sig
utan synbar rädsla, mot
allting som sträcker sig
till det himmelska

Jag vet vilka tankar som
kan snudda vid din kind
att deras antal är för många
att deras värld har tagit över
allt för mycket, underjorden
befäst också det som var tänkt
att hålla i en evig tid, att vägen
framåt ger en kamp som du
omöjligen kan vara tänkt
att du ska vinna

Om du blickar bakåt ser
du ingenting, endast en blå
dimma som viskar förrädiska
löften du redan sagt nej till
om och om igen, den enda
väg du ser är den som tar
dig framåt, genom träsk
och drakars boning, genom
den sorts värld du aldrig
upplevt vara din

Minns då, i allt det
att framtiden fortfarande
finns med ditt sigill i ett
gyllene snitt omkring sig

Vägen som valts åt dig
har inte bara ödemark
och brända stränder
framför sig utan också
sprudlande oaser och
vida ängsmarker med
allt som ditt inre
trängtar efter

Den värld du getts att
vandra i bebos inte endast
av drakar och hemlösa demoner
utan också av varelser med
ljusets sång i sina stämmor
de varelser som aldrig
någonsin vacklar när
stormar far emot dem 

Och när du tröttnar
på att gå, om du faller
längs med vägen så lita
på att du blir buren högt
över bergen och alla dessa
monstertrakter, vet med
dig att örnars vingar för dig
mot ditt mål, att du inte
är ensam i den strävan
som är din

Och när din styrka sjunker
när kampen stiger över
din glöds lyster så lita på
att du aldrig kämpar ensam
att himlens alla härar står
i samma slag som du, vet
med dig att deras styrka
aldrig sviker, att deras
glöd alltid finns att finna
också när natten är som
mörkast runt omkring dig

Nu väntar framtiden
den sång som ljudit
om dig sedan tidens
gryning, håll din blick
ständigt högre upp och
längre in och du ska se
att allt du önskar och
längtar efter finns
alldeles, alldeles
inom räckhåll

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar